TIMMS'E GÖRE EĞİTİM DURUMUMUZ (MATEMATİK)-1
Hasan Soner Kırkuşu >

TIMMS'E GÖRE EĞİTİM DURUMUMUZ (MATEMATİK)-1

Temel eğitimden ortaöğretim sistemine geçiş ile ilgili sınav sisteminin değişmesi tartışılırken ve henüz yeni sınav sisteminin nasıl ve ne şekilde olacağı yönünde net bir cevap açıklanmamışken 2015 yılına ait uluslararası bir eğitim araştırmasının sonuçlarını sizlerle paylaşmak isterim.

Her ne kadar bolca sayı ve rakamlardan bahsediliyor olsa da eğitim durumumuz adına sınav sistemini değiştirmekle bir neticeye varılamayacağını anlatmak açısından yararlı olacağı kanaatindeyim. Çünkü eğitim sistemi sadece bir sınav sisteminden ibaret değildir. Eğitim sistemimizin görünen ve görünmeyen birçok sorunu mevcuttur. Keşke sorunumuz sadece bir sınav sistemi olsaydı. Oysa temel sorun, öğrencilerin ve öğretmenlerin motivasyonlarını etkileyen öncül sorunlarda yatmaktadır.

İşte bu sorunların temelinde yatan öncül sorunları ve dolayısıyla bu öncüllerin meydana getirdiği artçıl sorunları anlamak adına bu verilerin yararlı olacağını düşünüyorum. Ara sıra kendi yorumlarımı da eklediğim verilerin büyük kısmı aynen TIMMS’in raporundan alıntılanmıştır

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu- IEA’nın, dört yıllık aralıklarla düzenlemiş olduğu TIMSS, 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır.

TIMSS’in genel olarak amacı; araştırmaya katılan ülkelerdeki dört ve sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik ve fen alanlarındaki başarılarını ölçmek, eğitim ve öğretimin okullarda nasıl gerçekleştiğini, eğitim sisteminin etkinlik ve verimliliğini, ülkelerin eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirlemek ve değerlendirmektir.

Bu amaç doğrultusunda başarı testleri ve çeşitli anketler kullanılarak öğrencilerin fen ve matematik alanındaki performansları, eğitim sistemleri, öğretim programları, öğrenci özellikleri, öğretmen ve okulların karakteristik özellikleri ile ilgili bilgiler toplanmaktadır.

TIMSS 2015 uygulamasının sonuçlarına göre hazırlanan raporda ülkemizin matematik ve fen alanındaki başarı durumu diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak verilmiş ve öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin fen ve matematik başarısı ile ilişkisi ayrıntılı olarak analiz edilmiştir.

Ülkemiz adına süreçte yer alan tüm çalışmalarda, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) yer almıştır. Zaten şu anda bilgisini verdiğimiz veriler ÖDSGM tarafından yayımlanmıştır.

TIMSS 2015 çalışmasına Türkiye’den 4. sınıf düzeyinde toplam 260 okul, 8. sınıf düzeyinde toplam 238 okul katılmıştır. Toplam 6456 4.sınıf öğrencisi ve 6079 8.sınıf öğrencimiz bu çalışmaya katılmıştır.

TIMSS 2015 araştırmasına 4. sınıf düzeyinde 49 ülke ve 8. sınıf düzeyinde 39 ülke katılmıştır

TIMSS 2015 Araştırmasına Katılan Ülkelerin 4. Sınıf Matematik Başarı Dağılımında Türkiye 36.sırada bulunmaktadır. (Merak edenler için ilk 5; 1.Singapur, 2.Hong Kong, 3.Kore, 4.Çin-Tayvan, 5.Japonya iken son 5 ülke; 45.Ürdün, 46.Suudi Arabistan, 47.Fas, 48.Güney Afrika, 49.Kuveyt)

TIMSS 2015 Araştırmasına Katılan Ülkelerin 8. Sınıf Matematik Başarı Dağılımında ise sekizinci sınıf düzeyinde Türkiye matematik başarı ortalaması 458 puan ile 39 ülke arasında 24. sırada yer almaktadır. (Yine merak edenler için ilk 5’te aynı ülkeleri görüyoruz sadece sıralama farklı 1.Singapur, 2. Kore, 3. Çin-Tayvan, 4. Hong Kong, 5.Japonya. Son 5 ülke ise 35.Botsvana, 36.Ürdün, 37.Fas, 38. Güney Afrika, 39.Suudi Arabistan)

Ülkemizin TIMSS 2011 ve 2015 yılları arasında 4.sınıf matematik başarısında artan bir eğilim görülmektedir. 2015 TIMSS matematik başarısı bir önceki döneme göre 14 puan artarak 483 puan olmuştur.  TIMSS 2015 matematik sonuçlarına göre orta düzey ve üstü yeterlik düzeyine sahip 4. sınıf öğrencilerin oranı TIMSS 2011 sonuçlarına göre artarken, alt düzey ve altı yeterlik düzeyine sahip öğrencilerin oranı azalmıştır. Bu sonuçlara göre 4. sınıf öğrencilerinin yeterlik düzeylerinde istendik yönde iyileşme olduğu görülmektedir.

Aynı şekilde 8.sınıf matematik başarısında da artan bir eğilim görülmektedir. TIMSS 2015 matematik başarısı bir önceki döneme göre yani 2011’e göre 6 puan artarak 458 olmuştur. TIMSS 2015 matematik sonuçlarına göre orta düzey ve üstü yeterlik düzeyine sahip 8. sınıf öğrencilerin oranı TIMSS önceki yıllardaki sonuçlarına göre artarken, alt düzey ve altı yeterlik düzeyine sahip öğrencilerin oranı azalmıştır. Bu sonuçlara göre 8. sınıf öğrencilerinin matematik yeterlik düzeylerinde istendik yönde iyileşme olduğu görülmektedir.

TIMSS 2015 4. Sınıf Bölgelere Göre Matematik Başarı Ortalamalarına bakıldığında puan sıralamasına göre baştan itibaren sıralarsak; Batı Karadeniz ilk sırada yer alırken bu bölgemizin ardından sırasıyla Ege, Batı Anadolu, Batı Marmara, Doğu Marmara, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, İstanbul, Akdeniz, Ortadoğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu gelmektedir. Burada ilginç olan bölgeler arasında ilk sırada yer alan birçok ülke ortalamasının dahi üstünde olmasıdır.

TIMSS 2015 8. Sınıf Bölgelere Göre Matematik Başarı Ortalamalarına bakıldığında ise puan sıralamasına göre baştan itibaren ilk sırada Batı Marmara’yı görüyoruz, bu bölgemizin ardından ise sırasıyla Batı Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Batı Anadolu, İstanbul, Kuzeydoğu Anadolu, Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Marmara, Güneydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu’yu görüyoruz. Burada dikkat çeken ise bütün bölgelerimizin, birinci olan Batı Marmara da dahil olmak üzere, TIMSS ortalamasının altında kalmasıdır.

TIMSS 2015 uygulamasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin evdeki eğitim olanaklarına göre öğrenci yüzdeleri ve matematik başarısı ortalamaları verilmiştir. Veriler incelendiğinde, ilk olarak evdeki eğitim olanakları azaldıkça 4. sınıf öğrenci başarının da düştüğü belirlenmiştir. Evdeki eğitim olanakları “çok” olan ve 2015 uygulamasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin grubun %5’ni oluşturduğu ve bu oranın TIMSS ortalamasının  (%17)  altında olduğu görülmektedir. Orta seviyede olanaklara sahip olanlar %63 iken az seviyede olanakları olanlar ise %33’tür.

TIMSS 2015 uygulamasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin evdeki eğitim olanakları incelendiğinde ise, 2015 uygulamasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin % 7’sinin evdeki eğitim olanaklarının “çok”, % 54’nün “biraz” ve %40’nın “az” olduğu görülmektedir. Evdeki eğitim olanakları azaldıkça 8. sınıf öğrenci başarının da düştüğü belirlenmiştir.

2015 uygulamasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin %25’nin “sık sık” erken okuma yazma ve sayısal işlem yapma aktiviteleri yaptığı, TIMSS ortalamasına bakıldığında ise bu oranın %42 olduğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan 4. sınıf öğrencilerinin matematik ortalaması TIMSS ortalamasından daha yüksektir. 4. sınıf öğrencilerinin %11’nin “hiç ya da neredeyse hiç” erken okuma yazma ve sayısal işlem yapma aktiviteleri yapmadığı raporlanmıştır. Bu kategoride yer alan öğrencilerimizin matematik başarı ortalamaları TIMSS ortalamasından düşüktür. Bu son ortalamalar ister istemez aklımıza benim daha önceki yazılarımda da önemine değindiğim okul öncesi eğitimi aklımıza getirmektedir.

TIMMS, okul öncesi eğitime katılım ile ilgili olarak öğrencilerimizin %50’nin “1 yıl ya da daha az” okul öncesi eğitim aldığı, %28’nin ise “okul öncesi eğitim almadığı”, 2 yıl okul öncesi eğitim alanların oranının %11 olduğu görülmektedir. 2015 uygulamasına katılan 4.sınıf öğrencilerinin %11’nin “3 yıl ve daha fazla” okul öncesi eğitim aldığı, bu sonucun TIMSS ortalamasında %54 olduğu görülmektedir.

 İletişim: hasans@tekirdagnethaber.com Tel:0282 260 1385 


DİĞER YAZILAR
İlk Yorumlayan Sen Ol......
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Trakya Otoyolu 2020'de hizmete girecek
Trakya Otoyolu 2020'de hizmete girecek
BAŞKAN İNAN TÖRENLE GÖREVE BAŞLADI
BAŞKAN İNAN TÖRENLE GÖREVE BAŞLADI