TIMMS’E GÖRE EĞİTİM DURUMUMUZ (FEN BİLİMLERİ)-3
Hasan Soner Kırkuşu >

TIMMS’E GÖRE EĞİTİM DURUMUMUZ (FEN BİLİMLERİ)-3

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu- IEA’nın, dört yıllık aralıklarla düzenlemiş olduğu TIMSS, 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasının Türkiye ayağının sonuçları üzerine kafa yormaya devam edelim.

Kafa yoralım ki, eğitimimizin geldiği noktayı sadece dar bir çerçeveden değil daha geniş bir pencereden görebilme imkânına az da olsa kavuşalım. Çünkü eğitim meselemiz denilince olayı sadece müfredat meselesine, sadece öğretmenlerin iyi olmamasına, sadece yanlış sınav sistemlerine bağlayanlar olduğunu gördükçe ve duydukça, eğitim meselemizin temelinde yatan sorunları daha iyi anlayabilmek adına bu gibi bilimsel araştırma sonuçlarını paylaşmakta yarar olacağı kanaatindeyim.

Daha önceki iki yazımda TIMMS’in ülkemizle ilgili olarak Matematik branşına ait verileri paylaşmıştım. Bu yazımda ise araştırmanın diğer ayağı olan Fen Bilimleri branşına ait verileri paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla bu paylaşımları yaparken yine belirtmek isterim ki paylaşımların büyük bir kısmını rapordan aynen alıntılayacağımı ancak aralarda kendi yorumlarımı da katmaya çalışacağımı ifade etmek isterim.

Öncelikle TIMSS 2015 araştırmasına 4. sınıf düzeyinde 47 ülkenin ve 8. sınıf düzeyinde ise 39 ülkenin katıldığını belirtelim.

TIMSS 2015 Araştırmasına Katılan Ülkelerin 4. Sınıf Fen Başarı Dağılımına baktığımızda ülkemizin 47 ülke arasında 35.sırada yer aldığını görüyoruz. 4.sınıflar arasındaki sıralamanın ilk beşinde sırasıyla Singapur, Kore Cumhuriyeti, Japonya, Rusya, Hong Kong’u görürken son beşte ise sona doğru İran, Endonezya, Suudi Arabistan, Fas ve Kuveyt’i görüyoruz.

TIMSS 2015 Araştırmasına Katılan Ülkelerin 8. Sınıf Fen Başarı dağılımında ise ülkemizin 39 ülke arasında 21.sırada yer alması dikkat çekiyor. Bu durum en azından daha önceki hem Matematik branşına ait 4. ve 8.sınf düzeylerindeki hem de Fen Bilimlerinin 4.sınıfındaki son sıralarda yer alma görüntümüzün az da olsa tersine döndüğünün işareti olarak algılanmaktadır. Fakat şunu da söyleyelim ki buna rağmen TIMMS ortalamasının 7 puan altında kalmaktayız. 8.sınıflarda ilk beşte sırasıyla Singapur, Japonya, Çin-Tayvan, Kore Cumhuriyeti ve Slovenya dikkat çekerken son beşte ise sona doğru Suudi Arabistan, Fas, Botsvana, Mısır ve Güney Afrika görünmektedir.

Türkiye’nin katılmış olduğu uygulamalarda 4.sınıf fen yeterlik düzeyleri bakımından karşılaştırdığımızda matematik sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Fen alanında ileri düzey, üst düzey ve orta düzeyde öğrenci yüzdelerinin arttığı görülürken, alt düzey ve alt düzey altında öğrenci yüzdelerinin giderek azaldığı görülmektedir. Yani 4. sınıf öğrencilerinin yeterlik düzeylerinde istendik yönde iyileşme olduğu görülmektedir.

Fen alanındaki yeterlik düzeyleri bakımından 8.sınıflara göz attığımızda ise yine aynı şekilde ileri düzey, üst düzey ve orta düzeyde öğrenci yüzdelerinin arttığı görülürken, alt düzey ve alt düzey altında öğrenci yüzdelerinin giderek azaldığı görülmektedir. Kısacası burada da istendik yönde iyileşme olduğu görülmektedir.

4. Sınıf Fen Bilimleri Konu Alanlarına ve Bilişsel Düzeylerine Göre Türkiye’nin Durumuna baktığımızda konu alanlarına göre en fazla artışın Fiziksel Bilimler alanında en az artışın ise Canlı Bilimi konu alanında olduğu, bilişsel olarak ise en fazla artışın uygulama düzeyinde en az artışın ise akıl yürütme düzeyinde olduğu gözlemlenmektedir.

8.sınıflarda en fazla artışın Kimya konu alanında gerçekleşirken en az artışın ise Biyoloji konu alanında olduğu, bilişsel olarak ise yine en fazla artışın uygulama düzeyinde görülmesine rağmen akıl yürütme düzeyindeki artışa rağmen bilme düzeyinde azalış olduğu göze çarpmaktadır.

TIMSS 2015 uygulamasına katılacak öğrenciler ile ilgili olarak Türkiye İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından belirlenen 12 bölgenin karşılaştırması da bizim açımızdan oldukça önemli olmalıdır.

Bölgelere göre karşılaştırmalara baktığımızda 4.sınıflardaki sıralama Batı Karadeniz, Batı Marmara, Ege, Batı Anadolu, Doğu Marmara, Doğu Karadeniz, İstanbul, Orta Anadolu, Akdeniz, Ortadoğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dur. Burada Batı Karadeniz’in ortalamasının birçok ülke ortalamasından dahi üstünde olduğunu belirtmeliyim. 8.sınıflarda ise sıralama şu şekildedir; Batı Marmara, Batı Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Batı Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu, İstanbul, Ege, Doğu Marmara, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu’dur. Burada ise Batı Marmara ve Batı Karadeniz’in yine birçok ülkenin ortalamasından üstün olduğunu belirtmekte fayda var.

Aile ortamındaki ev kaynakları açısından değerlendirildiğinde tahmin edilebileceği üzere evdeki eğitim olanakları azaldıkça 4. Sınıflarda fen başarısının da düştüğü belirlenmiştir. Burada dikkat çekici olan husus ise evde çocuklarına çok kaynak sağlama hususunda TIMMS ortalaması bizden 4 kat fazla iken evde çocuklarına az kaynak sunabilen aile ortalamamız ise TIMMS ortalamasının 4 katıdır. Yani kaynak sağlama hususunda kötü durumdayız. 8.sınıf düzeyine bakıldığında ise evde çocuklarına çok kaynak sunabilme ortalamamız %5 iken az kaynak sağlama ortalamamız ise %40’tır. Doğal olarak şunu 8.sınflar için de söyleyebiliriz evdeki olanaklar azaldıkça fen başarısında da azalmak göze çarpmaktadır.

Şimdi gelelim benim en önemsediğim konulardan birine. Okul öncesi eğitiminin ileriki eğitim seviyelerindeki başarıya etkisini ortaya çıkaran sonuçlara.

Bizim ülkemizin 4. sınıf öğrencilerinin %25’nin “sık sık” erken okuma yazma ve sayısal işlem yapma aktiviteleri yaptığı oysa TIMSS ortalamasına bakıldığında ise bu oranın %43 olduğu görülmektedir. Yine 4.sınıfta bulunan öğrencilerimizin %50’nin “1 yıl ya da daha az” okul öncesi eğitim aldığı, %28’nin ise hiç “okul öncesi eğitim almadığı” görülmektedir. Türkiye sonuçlarına bakıldığında, 4.sınıflarda en yüksek ortalamanın 2 yıl okul öncesi eğitim alan öğrencilerde olduğu belirlenmiştir.

Görüldüğü üzere benim asıl vurgulamaya çalıştığım budur. Yani okullardaki başarıların arkasında sadece öğretmenlerin, sadece sınav sistemlerinin ne şekilde olup olmadığının, sadece müfredat sisteminin varlığını söyleyemeyiz. Başarının temelinde veya arka plânında çok farklı denklemler söz konusudur.

Olaya bu açıdan yaklaşan bir araştırma olarak TIMMS, okullardaki öğrencilerin bulundukları okulların yapısı ve kaynaklarını da bu anlamda irdelemektedir. Okulların yapısını ve kaynaklarını değerlendirirken ise çeşitli anketler yapma yöntemini uygulamaktadır. Buna göre öncelikle 4. Sınıf Öğrencilerinin Ekonomik Durumuna Göre Okulun Yapısı inceleme altına alınmış ve öğrencilerinin %25’inden fazlasının ekonomik olarak dezavantajlı evlerden geldiği tespit edilen okullarımızın oranının % 51 olduğu bu okulların başarı ortalamasının ise düşük olduğu görülmüştür. Buna karşın - öğrencilerinin %25’inden fazlasının ekonomik olarak avantajlı evlerden geldiği tespit edilen okullarımızın oranının ise ancak % 22 olduğu bu okullarımızın başarı ortalamasının da yüksel olduğu ortaya çıkmıştır. Burada görülüyor ki paranın acımasız gücü karşımıza dikilmektedir. Aynı durum 1-2 puan farkla 8.sınıflarda da göze çarpmaktadır. Yani öğrencinin geldiği evin ekonomik durumu düştükçe fen başarısının da düştüğü gözlenmektedir.  

 İletişim: hasans@tekirdagnethaber.com Tel:0282 260 1385 


DİĞER YAZILAR
İlk Yorumlayan Sen Ol......
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
BAKAN KOCA CORONA VİRÜSTE SON DURUMU AÇIKLADI
BAKAN KOCA CORONA VİRÜSTE SON DURUMU AÇIKLADI
Süleymanpaşa Belediyesi Şehir İçi Yolları Yeniliyor
Süleymanpaşa Belediyesi Şehir İçi Yolları Yeniliyor